FAZ 2 – 2020-2021 ÇALIŞMALARI

• Bu yeni tasarımda esnek yüzey şamandıralar üzerine bağlı olarak deniz seviyesinden bir miktar yukarıda olacak şekilde yüzmektedir ve gelen dalgalar esnek yüzeyi taşıyan şamandıralar vasıtasıyla esnek yüzeyin altına yönlenmektedir

• Esnek yüzeyi taşıyan her bir şamandıranın altında kendi ekseni etrafında ( A-B yönünde ) dalga etkisiyle dönebilen ve bütün şamandıra altlarındaki yönlendiricilerin dönmesi ile esnek yüzey altında kanal oluşturabilen yönlendiriciler bulunmaktadır.

• Dalganın sisteme geliş yönü önemli olmamakta, dalga esnek yüzeyin altına yönlendirilmekte ve şamandıra altlarındaki yönlendiriciler ile kanallar oluşturulacak esnek yüzey altında ilerlemesi sağlanmaktadır.

• Her bir şamandıra ve esnek yüzey dalga etkilerini aktarmak üzere birden çok tahrik noktasına sahiptir, böylece esnek yüzey boyunca birçok tahrik noktası oluşturularak esnek yüzey üzerindeki bütün hareketler mekanik döngüye aktarılmaya çalışmıştır.

• Esnek yüzeyin derinlemesine olan boyu dalga etkisini, dalga gücünün döngüye aktarılmasında bir kontrol aracı olarak kullanılmaktadır, kontrollü bir güç transferi sağlanmaktadır, sistemdeki derinlemesine mesafe bize dalga gücünün transferi için bize zaman kazandıran bir parametre olarak kullanılmaktıdır.

• Esnek yüzey ve şamandıraların deniz seviyesinden yüksekliklerinin fazla olmaması dalgaya karşı büyük bir direnç yüzeyi oluşturmamakta ve böylece öngörülemeyen dalga yüksekliklerinde dalganın tümü eğer esnek yüzey altına giremez ise fazla bir direnç ve yıkıcı etki oluşturmadan kolayca esnek yüzeyin üzerinden aşarak gitmekte, sisteme zarar vermemektedir.

• Bu tasarımda güç millerini ve jeneratör ünitelerini taşıyan platform deniz seviyesinin altına konumlandırılarak sabitlenebilmektedir, sistemi taşıyıcı zemine oturtulmuş bir kafes sisteminin kullanılma zorunluluğu olmadığı için şekilde de görüleceği üzere açık deniz uygulamalarına da uygun bir tasarım özelliğine kavuşmuştur.

• Açık deniz uygulamalarına uygun hale gelen tasarım görsel olarak da estetik bir yapı kazanmıştır.

• Sistemin bu yapısı ile modüler üretilebilmesi daha kolay taşıma ve montaj avantajları sağlamaktadır.

• Bu tasarım hali ile sistem hem yakın kıyı hem de açık deniz uygulamalarına uygun hale gelerek çok daha fazla uygulama alanı seçeneğine kavuşmuştur.

• Bu sistem tasarımında deniz yüzeyinde sadece esnek yüzey elemanı görülmektedir.

• Deniz içerisinde bulunan ve mekanik aksamı taşıyan platform kısmen yüzer kabiliyette olup istenen miktarda batırılarak denizci çapaları ile istenen deniz seviyesinde sabitlenmektedir. Bu tasarımdaki uygulama deniz derinliğinin 20 mt ve üzeri olan yerlerde de uygulanmasına olanak sağlamaktadır.

• Deniz içerisinde bulunan mekanik sistem elemanları deniz ortamına yağ ve kir oluşturarak deniz kirliliğine neden olacak materyaller içermemektedir. Sistem elemanlarından bir kısmını paslanmaz malzeme, bir kısmını kompozit malzeme, bir kısmını sentetik ve deniz suyu ile çözülerek çevreye zarar vermeyecek malzemelerden oluşmaktadır. Bazı demir aksamlı parçalar ise pas oluşumuna karşı özel boyalar ile boyanmakta olup denizi kirletmeyecek şekilde önlemler alınmaktadır.

• Şamandıra ve esnek yüzeye bağlı olan güç aktarım halatları tek yönlü makaraya dolanmakta ve dalga etkisi ile hareket eden esnek yüzey hareketlerini güç milinden enerji elde edecek şekilde dönmesini sağlamaktadır.

• Esnek yüzey ve esnek yüzeyin altındaki şamandıralar dalga etkisi ile, dalganın ilk teması ile önce şekildeki gibi A yönünde yukarı doğru bir hareket oluştururken bu şamandıranın diğer kısmında B yönünde bir harekete sebep olacaktır. Esnek yüzey altındaki tüm dalga etkileri bütün yüzey boyunca ve bütün yüzey noktalarında birbirlerini etkilenecek şekilde farklı hareketlere neden olacaktır ve bu etkileşim dalganın tüm esnek yüzey altından ilerlemesi periyodunda devam edecektir.

• Esnek yüzey altındaki dalganın biraz önce anlatılan ve tüm yüzey boyunca devam eden A – B yönlerindeki rölatif etkiler ve bu hareketlerin hepsi güç aktarım halatları yardımıyla çok fazla bir proses adımına gerek duyulmadan doğrudan doğruya tek yönlü makaralar ile güç millerine iletilerek enerji üretimi sağlanır.

• Dalga etkisi ile esnek yüzey üzerinde oluşan bu rölatif etkiler, her bir esnek yüzey noktasındaki hareketin bu noktaya yakın diğer esnek yüzey noktasına da etkilemesi ve bu noktada da bir harekete sebep olması, bizim birçok tahrik noktası ile tüm bu hareketleri yakalamaya çalışmamız sistem verimliliği üzerinde ciddi bir katkı sağlamaktadır.

• Şamandıra ve esnek yüzeye bağlı olan güç aktarım halatlarından sadece bir tanesi üstteki şekilde görülmektedir. Esnek yüzeyin dalga etkisi ile yukarı doğru hareketi kendisine bağlı güç aktarım halatını da A yönünde yukarı çekecektir. Güç aktarım halatının bu hareketi tek yönlü makarayı saat yönünde, A yönünde çevirecek ve bu tek yönlü makara üzerinde güç milini tek yönlü çevirmeyi sağlayacak dişliler vasıtasıyla güç milini de saat yönüne ( A ) çevirecektir.

• Yukarıda ifade edilen ve güç milinin reel iş yapma periyodunda ( esnek yüzeyin yukarı hareketi boyunca ) tek yönlü makaraya bağlı olan ve onunla birlikte dönen halat gergi makarası da saat yönünde döner iken kendisine bağlı halat vasıtasıyla halat gergi şamandırasını B yönünde, aşağıya doğru çekecektir. Halat gergi şamandırası yüzebilme kabiliyetinde bir hacme sahip olduğundan devamlı su yüzeyine doğru çıkmak isteyecek ve bu fiziki durum kendisine bağlı halat vasıtasıyla ve halat gergi makarası yardımıyla güç aktarım halatını da her zaman belli bir gerginlikte tutacaktır.

• Esnek yüzey altındaki dalganın ilerlemesi ve esnek yüzeyin aşağıya düşme periyodunda güç aktarım halatı aşağıya doğru boşluk oluşturma eğiliminde olacaktır, böyle bir boşluk oluşmaması ve esnek yüzeyin yukarıya doğru en küçük bir hareketinde bile güç milini çevirecek şekilde gergin bulunmasını sağlamak için halat gergi makarası ve halat gergi şamandırasından yararlanıyoruz.

• Güç aktarım halatında yukarıya doğru bir çekme kuvvetinin olmaması koşulunda halat gergi şamandırasının yüzebilirlik özelliği ile A yönünde yukarıya doğru hareket edecektir. Halat gergi şamandırasının bu yukarı hareketi kendisine bağlı halat gergi makarası ve dolayısıyla tek yönlü makarayı B yönünde, saat yönünün tersine çevirerek güç aktarım halatının boşunu alarak gergin bir duruma geçmesini sağlayacaktır.

• Tek yönlü makara üzerinde bulunan ve detay resmi verilen dişli sistem B yönünde dönerken boşa dönmekte, bir direnç oluşturmamakta ve tek yönlü makaranın da tersine dirençsiz bir şekilde dönmesini olanak vererek üzerine sarılı bulunan güç aktarım halatının halat gergi makarası vasıtasıyla sarılmasını sağlamaktadır. Tek yönlü makara ve dişli sisteminin bu özelliğinden dolayı bu tahrik noktasında güç aktarım halatı anlatıldığı gibi bir sonraki etkide güç üretmek üzere gergin hale getirilmektedir.

• Her bir tahrik noktasındaki güç aktarım halatı dalga etkisi ve esnek yüzey hareketi ile güç milini devamlı olarak saat yönünde A yönünde dönmesini ve elektrik üretmesini sağlar. Etkin olarak iş yapmayan ve boşa düşen güç aktarım halatları ise halat gergi makara-halat gergi şamandırası yardımıyla saat yönünün tersi yönde hiçbir karşı direnç oluşturmadan ve güç milinin saat yönünde dönmesine engel olmadan dönerek güç aktarım halatının tek yönlü makaraya sarılmasını, gergin olmasını sağlar.