EKİBİMİZ

Aqua Vizyon Enerji şirketi olarak yenilikçi yaklaşım ve alternatif çözüm önerimiz ile Deniz ve Okyanus dalga enerjisinin rüzgar ve güneş enerjisi gibi oldukça çok uygulamasını, cazip çevrim sistem önerimiz ile ilk üç yenilenebilir enerji kaynağından biri olmasını katkı sağlamak istiyoruz.

25 yılı aşkın süredir Okyanus aşırı taşımacılık yapan gemilerde ve büyük fabrikalarda Baş Mühendis ve Teknik müdür görevleriyle çalıştım ve çalışmaktayım. Bütün iş hayatım birçok mekanik sistemin operasyonel problemlerini çözmek ve bu sistemlerin verimlilik temelinde çalışmasını sağlamak şeklinde geçti. Uzun yıllar deniz ortamındaki çalışmalarımda ise tabiatın kendi içinde devamlı bir devinim ( hareket ) halinde olduğunu ve bazen de oluşan kuvvetlerin ( deniz dalga gücünün, etkilerinin ) ne kadar büyük olabileceğini yaşayarak, hissederek ve algılayarak geçti. Çalışma yıllarımın etkisiyle oluşan mesleki formasyonum ve problem çözme refleksimin etkisiyle bu muazzam dalga gücünün enerjiye dönüşümü üzerine odaklanmaya başladım. Beş yıllık çalışmalarımız kapsamında rüzgar ve güneş enerji çevrim sistemleri ile amorti süreleri açısından rekabet edebilecek bir çevrim sistemi hedefine odaklandık. Deniz ortamına dayanıklı, stabil / devamlı ve düzenli çalışabilecek, kurulum maliyeti ve verimlilik oranlarıyla kendini 7-8 yılda amorti edebilecek bir tasarım oluşturmaya çalıştık. Tecrübeli ve donanımlı bir çalışma ekibi ile tasarım ve mühendislik çalışmalarını yaptık. Havuz testlerine müteakip kamu fonu olan TUBİTAK-1512 programı desteği ile saha prototipimizi başarı ile imal ederek çalıştırdık ve bir kamu kurumuna devrini gerçekleştirdik. Bu aşamadan sonra saha prototipi çalışmalarımızın bize vermiş olduğu tecrübe birikimi ışığında aynı çevrim sistem esasına dayalı, daha estetik bir yapı tasarımı ile açık deniz uygulamalarına da olanak sağlayacak yeni sistem konseptimizi hayata geçirmek hedefindeyiz. Bu hedefimiz doğrultusunda daha büyük bütçeli olan TUBİTAK 1507 kamu fonunun sağladığı finansal imkanlar ile çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Proje kapsamında beraber emek sarf ettiğimiz ekip arkadaşlarım;

Özer ÇAKIR

Denizci – Gemi Makineleri İşl. Mh. – Teknik Müdür

Dr. Öğretim Üyesi Serkan SEZEN

Elektrik – Elektronik Mühendisi – Kocaeli Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Fuat KILIÇ

Elektrik – Elektronik Mühendisi – Balıkesir Üniversitesi

Dr. Savaş MUTLU

Denizci – Mühendis – Akademisyen

Zafer MUTLU

Elektrik Mühendisi

Sistem tasarımımız patent sürecinde olup, lisanslanabilme kabiliyetindedir. Aqua Vizyon Enerji ltd. olarak finansal ve teknik dayanışma içinde olacağımız, çevrim sistemimize ait sertifika çalışmalarını beraber yürütüp ortak ticari faaliyetlerde bulunabileceğimiz firmalar ile beraber çalışmak isteriz.