TEKNOLOJİMİZ

1 – Dalganın sisteme geliş yönü önemli olmayıp dalga şamandıralar vasıtasıyla esnek yüzey altına yönlendirilmektedir

2 – Her bir şamandıraya bağlı yönlendiriciler dalganın geliş yönüne göre ve dalganın etkisi ile kendi eksenlerinde ( A-B yönlerinde ) dönebilmektedirler, böylece bütün esnek yüzey boyunca kanal oluşturmakta ve dalganın mümkün olduğunca esnek yüzey altında ilerlemesini sağlamaktadırlar

3 – Sistemin dalga cephesine göre belli bir derinlik içerecek şekilde tasarlanması esnek yüzey altında ilerlemesi sağlanan dalganın etkisini zamana yayarak daha kontrollü bir güç transferine imkan sağlamaktadır. Esnek yüzey vasıtasıyla kontrollü bir direnç yüzeyi oluşturmaktayız, esnek yüzey derinliği boyunca kontrollü bir güç aktarımı sağlamaktayız. Bu yaklaşım çevrim verimliliğine katkı sağlamaktadır

4 – Yönlendiriciler vasıtasıyla oluşturulmuş kanallar boyunca esnek yüzey altında ilerlemesi sağlanan dalganın esnek yüzey üzerinde oluşturduğu hareketler birçok noktadan yakalanmaya çalışılır, neredeyse bütün esnek yüzey üzerindeki hareketler multi point / surface absorber yaklaşımı ile doğrudan güç milini aktive edecek şekilde yönlendirilir. Burada esnek yüzey dalgaları dokunabileceğimiz bir ara yüz görevi görmektedir. Dalga etkisi ile esnek yüzey üzerinde her hangi bir noktadaki hareket bu noktaya yakın noktaları da aktive etmekte olup multi point absorber yaklaşımı ile bu etkilerde yakalanmaktadır. Multi point absorber yaklaşımı çevrim verimliliğini önemli ölçüde artırmaktadır.

5 – Esnek yüzey vasıtasıyla deniz yüzeyindeki hareketleri yakalama ve enerji üretim döngüsüne aktarma hassasiyeti oldukça yüksektir, düşük dalga yüksekliklerinde de sistem yüksek verimlilikle çalışabilmektedir.

6 – Deniz yüzeyine konumlandırdığımız esnek yüzeyin dalgaya karşı yıkıcı bir direnç yüzeyi oluşturmaması, öngörülemeyen dalga yüksekliklerinde ( esnek yüzey altına yönlendirilemeyen durumlarda ) dalganın esnek yüzey üzerinden aşarak sistemi terk etmesi sağlamakta, sistemin hasar görmesini engellemektedir.

7 – Esnek yüzey üzerindeki dalga etkilerini yansıtacak olan tahrik bağlantıları doğrudan doğruya güç milini aktive etmektedirler. Bu doğrudan tahrik güç aktarım mekanizmalarındaki kayıpları minimize etmekte, verimliliği artırmaktadır

8 – Çevrim sistem tasarımı hem yakın kıyı hem de açık deniz uygulamalarına olanak vermektedir,

9 – Çevrim sistemini oluşturan ünitelerin maliyetleri düşük olup ayrıca sistem modüller halinde imal edilebilmektedir. Modüler imalat nakliye ve montaj kolaylıkları sağlamakta, sistemin düzenli çalışmasını katkı sağlamakta ve bakım-tutum giderlerini azaltmaktadır.

ÖZET :
1- Dalganın sisteme geliş yönü önemi olmaksızın esnek yüzeyin altına yönlendirilir
2- Esnek yüzey altındaki yönlendiriciler vasıtası ile dalganın kaçışı önlenerek esnek yüzey altında ilerlemesi sağlanır
3- Esnek yüzey üzerindeki birçok tahrik noktası vasıtası ile dalga etkilerini kayba uğramadan güç miline aktarılmaktadır
4- Esnek yüzeyin derinlemesine olan boyu dalga etkilerini çok daha etkin bir şekilde aktarılmak için kullanılmaktadır
5- Esnek yüzeydeki dalga etkileri doğrudan alternatöre iletildiği için kayıplar çok azdır
6- Beklenmedik dalga şartlarında sistem hasar görmez dalga esnek yüzeyin üzerinden aşarak sistemi terk eder
7- Deniz yüzeyinde görsel kirlilik oluşturacak sistem elemanı bulunmamaktadır
8- Sistem modüler olarak üretilebilmektedir, nakliye ve montaj kolaylığı