FAZ 1 – 2018-2019 ÇALIŞMALARI

25 KW Dalga jeneratör tasarımımız

Bu ilk dalga jeneratör uygulamasında kafes şeklinde ana taşıyıcı-foundation yapı tercih edilmiştir. Burada amaç sistem üzerinde olabilecek müdahaleleri daha kolay yapabilme ve daha iyi gözlem yapma imkanı oluşturmaktı. Bir sonraki uygulamamızda ( aşağıda anlatıldığı üzere ) kafes sistemden kurtulunacak olup mekanizma deniz içine indirilmekte, deniz seviyesi üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Böylece sistem oldukça estetik bir yapıya kavuşup, görsel kirlilikten kurtulmuş, aynı zamanda da açık deniz uygulamasına da uyumlu hale gelmiş olmaktadır.

25 KW Dalga jeneratör saha uygulamamız

Sistemin kurulu güç kapasitesi ( 7 – 8 kw/mt için ) : 25 KW

Sistemin üretim kapasitesi ( % 40 verimlilikle ) : 10 KWH

Yıllık ortalama üretim ( % 70 kullanım oranı ile ) : 85 MWH

Şekilde esnek yüzeye bağlı halatların tahrik etmiş olduğu tek yönlü makaralar görülmektedir. Esnek yüzey üzerinde birçok noktadan tahrik noktası alınarak, bu tahrik noktalarına halatlar bağlanarak ( bizim sistemimizde 86 adet tahrik noktası var ) esnek yüzey üzerindeki dalga etkisi ile oluşun hareketlerin çoğu bu halatlar vasıtasıyla doğrudan doğruya tek yönlü makaraya ve dolayısıyla güç miline aktarılmaktadır. Tek yönlü makaralar esnek yüzeyin dalga etkisiyle yukarı hareketlerinde mili güç üretecek şekilde, aktif iş yapacak şekilde dönmesini sağlar, esnek yüzeyin aşağı düşüşünde ise direnç oluşturmadan esnek yüzey ile birlikte ters yöne, boşa dönerek bir sonraki harekete hazır hale gelir.

25 KW Dalga jeneratör saha uygulamamız

Flexible – Esnek yüzey kenarları uygulamada görüldüğü gibi şamandıralara üstten bağlıdır ve böylece gelen dalgalar esnek yüzey altına yönlendirilebilmektedirler. Şamandıralar kendilerine ait klavuz milleri üzerinde yukarı-aşağı dalga etkisi ile hareket ederken kendisine bağlı esnek yüzey kenarlarını da devamlı olarak deniz seviyesinden bir miktar yukarıda tutmakta ve dalgaların devamlı esnek yüzeyin altına girmesini sağlamaktadır.

Flexible surface element / Esnek yüzey :

Dalga hareketlerini yansıtarak iş yapacak olan esnek yüzeyin kenarları şamandıralara bağlıdır. Böylece dalga etkisi ile y ekseninde yukarı-aşağı hareket eden şamandıralar esnek yüzey kenarlarını daima deniz yüzeyinden bir miktar yukarıda tutarak gelen dalgaların esnek yüzeyin altına giresini sağlamaktadır. Dalgaların geliş yönü önemli değildir, dalgalar sisteme hangi yönden gelirse gelsin şamandıralar vasıtasıyla esnek yüzey altına yönlendirilmektedirler

Yönlendirici :

Şamandıra klavuz mili üzerinde yukarı-aşağı dalga etkisi ile hareket eden şamandıranın altındadır. Dalganın geliş yönünü göre kendi ekseni etrafında A-B dönerek esnek yüzey altında bir kanal oluşturur ve dalganın mümkün olduğunca esnek yüzey altında ilerlemesini sağlar.

Dalga sisteme herhangi bir yönden girer, sisteme giren dalga sistemdeki esnek yüzeyin altına şamandıralara vasıtasıyla yönlendirilir. Esnek yüzey kenarları şamandıralar vasıtasıyla deniz seviyesinden bir miktar yukarıda tutulmaktadırlar ve böylece gelen dalgalar esnek yüzey altına yönlendirilebilmektedirler. Esnek yüzey altına yönlendirilen dalgalar yine dalganın sisteme geliş yönü önemli olmaksızın yönlendiricilerin kendi ekseninde dalga etkisi ile dönerek kanal oluşturması sebebiyle sistem dışına kaçışları mümkün olduğunca önlenir ve dalganın esnek yüzey altından ilerlemesi sağlanır

• Deniz yüzeyine yerleştirilmiş esnek yüzey elemanı kenarlarından şamandıralara bağlanmış durumdadır. Şamandıralar vasıtasıyla esnek yüzey elemanının kenarları deniz seviyesinden bir miktar yukarıda tutulmuştur. Şamandıraların dalga etkisi ile yukarı – aşağı hareketleri kendisine bağlı olan esnek yüzey eleman kenarlarını da kendi hareketiyle birlikte aşağı – yukarı taşıyarak bu esnek yüzey kenarlarının devamlı deniz yüzeyinden belli bir miktar yukarıda olmasını sağlamaktadır.

• Yine şamandıraların altlarında bulunan yönlendiriciler yardımı ile de dalga hangi yönden gelirse gelsin esnek yüzey altına yönlendirilmekte ve mümkün olduğunca esnek yüzey altında ilerlemesi için kanal oluşturmaktaydı.

• Esnek yüzey altında ilerleyen dalga kinetik enerjisi ile esnek yüzey üzerinde oluşturduğu bütün hareketler kendisine bağlı halatlar vasıtasıyla doğrudan doğruya güç miline aktarılmaktadır.

• Esnek yüzeyin dalga cephesine göre derinlemesine olan mesafesi dalganın esnek yüzey üzerinde oluşturduğu etkileri belirli bir zamana yayarak daha kontrollü bir güç aktarımına olanak sağlamaktadır.

• Üstteki şekilden de anlaşılacağı gibi esnek yüzeye alttan bağlanmış olan halat ters yön makarasından ve esnek yüzey üzerindeki delikli kısımdan geçerek tek yönlü tahrik makarasına dolanmakta ve devamında da esnek yüzeye üstten tekrar bağlanmaktadır. Halat esnek yüzeye bağlı olarak hareketlerini y ekseni doğrultusunda yukarı –aşağı kapalı bir döngü çerçevesinde devam etmekte, güç miline aktarmaktadır.

• Dalga etkisi ile y ekseninde yukarı doğru hareketlenen esnek yüzey kendisine bağlı olan halatı ters yön makarasının etkisiyle y ekseni yönünde aşağı doğru çekerek güç milinin a yönünde dönmesini sağlar ve enerji üretimini başlatır. Dalganın etkisinin geçmesi ve esnek yüzeyin aşağıya düşmesi periyodunda ise ( esnek yüzey y ekseninde aşağı düşerken kendisine bağlı halat ters yön makarasının etkisi ile y ekseninde yukarı doğru çıkacak ve güç milindeki tek yönlü makarasının b yönünde boşa dönmesi ile güç miline her hangi bir karşı direnç oluşturmaksızın tekrar yeni konumuna kavuşacaktır ) ters yön makarasının b yönünde karşı direnç oluşturmaksızın boşa dönmesi ile esnek yüzey yeni bir etki için yeni bir konuma geçecektir.

• Sistemde esnek yüzey hareketlerini taşıyan, aktaran halatların çevirmiş olduğu güç millerin sayısı birden fazla olabilir ( saha prototip çalışmamızdaki sistemimizde altı adet mil bulunmaktaydı ) Biz sistemimizdeki bu milleri birbirleri ile zincir-dişli bağlantılarını yaparak esnek yüzey üzerindeki her bir hareket ile bütün millerin döneceği bir yapı oluşturduk, Esnek yüzey üzerindeki en küçük hareketleri bile tek bir güç milinde toplayabilecek bir yapı oluşturduk. Bu yapı doğrultusunda sisteme istersek tek bir alternatör istersek kademeli olarak devreye girebilecek birden fazla alternatör dizaynı da sağlayabiliriz.