ÇÖZÜM

Enerji Halısı Açık Deniz Uygulama Konsepti

Tasarımın Ortaya Koyduğu Çözümler:

  1. 1 MW lık sistem kurulum maliyeti yaklaşık 1,6 mln $ a indirgenmiştir
  2. Yüksek çevrim verimliliği ile sistem kendini 7-8 yılda kendini amorti eder hale getirilmiştir
  3. Sistem tasarım olarak yakın kıyı ve açık deniz uygulamalarına uygun hale getirilmiş, dalganın sisteme geliş yönünün önemli ortadan kaldırılmıştır
  4. Sistemde deniz yüzeyi üzerinde görsel rahatsızlık yaratacak bir sistem elemanının bulunmaması, sistemin estetik bir görünüme sahip olması sağlanmıştır
  5. Sistemin dalgalara karşı doğrudan bir direnç yüzeyi oluşturmayacak yapısı öngörülemeyen büyük dalgalara karşı sistemi korumakta, hasar görmesini önlemektedir
  6. Sistem modüler üniteler halinde yapılabilmektedir ve

• Modüler yapı çok değişken ihtiyaç noktaları için esnek uygulama imkanları sunmakta, geniş çözüm imkanları oluşturmaktadır

• Modüler yapı işletim esnasında oluşabilecek aksaklıkların ünite bazında müdahalesini imkan vermekte, sistemin düzenli çalışma performansına katkı sağlamaktadır

• Modüler yapı işletim, bakım ve onarım giderlerini azaltmaktadır

• Sistemin modüler yapıda olması transfer ve montaj kolaylığı sağlamaktadır ( özellikle açık deniz uygulamaları için büyük avantajlar sağlamaktadır )